Llywodraethwyr Ysgol

Mae gan lywodraethwyr ysgol gyfrifoldeb cyffredinol am yr ysgol ac o fewn y cyfrifoldebau penodol hynny i hyrwyddo safonau uchel o addysg a lles disgyblion.

Mae'r holl lywodraethwyr yn rhannu'r union bwerau ac amcanion, sef i ddiogelu ansawdd yr addysgu a'r dysgu a ddarperir gan y ffederasiwn; i godi safonau cyflawniad a chyrhaeddiad y disgyblion a'r staff, ac i fod yn atebol i'r gymuned leol am effeithiolrwydd yr ysgol .

 

Llywodraethwyr Ffederasiwn Ffairfach a Thalyllychau  

Mrs Donna Williams (Cadeirydd / Chair) 

Mr Huw Pritchard (Is-Gadeirydd / Vice Chair) 

 

Cyngh / Cllr Delyth Beynon 

Cyngh. / Cllr Joseph Davies 

Mrs Ivy Denham 

Mrs Catrin Duncan 

Mr Nick Gale 

Mrs Claire Haggerty 

Mrs Allison James 

Mrs Eleanor Jones 

Mrs Sarah Jones 

Mrs Doreen Martin 

Mrs Alison Morgan 

Mr Gethin Richards 

Mrs Diana Roberts 

Mrs Sheila Speak 

Mrs Laura Thomas 

Mr Simon Williams 

 

Clerc / Clerk – Mrs Lynwen Davies / Mrs Yvonne Jones 

 

Llywodraethwyr Cwrt Henri 

 

Mrs Siân Collins (Cadeirydd / Chair) 

Mr Alun Jones (Is Gadeirydd / Vice Chair) 

 

Mrs Lynda Evans 

Miss Angharad Griffiths 

Cyngh. / Cllr Mansel Griffiths 

Mrs Beryl Jones 

Ms Helen Pugh 

Mrs Helen Rice 

Mr Gethin Richards 

Miss Emma Riley 

 

Clerc / Clerk – Mrs Susan Childs