Screenshot 2020 03 06 At 112032 Screenshot 2020 03 06 At 112455 2Fd94b12 708F 43A0 B6a2 F5a83bb8e13e Screenshot 2020 03 06 At 112604 74634594 140327100645507 7643882257379229696 N Screenshot 2020 03 06 At 111828 IMG 8001E9E33639 1 87843510 196612795016937 632839216039985152 O Screenshot 2020 03 06 At 113351 Screenshot 2020 03 06 At 112749 Screenshot 2020 03 06 At 113647 Screenshot 2020 03 06 At 113054 Screenshot 2020 03 06 At 113513 Screenshot 2020 03 06 At 113325 Screenshot 2020 03 06 At 113447

Croeso

'Ffederasiwn lle mae pob plentyn yn bwysig a lle mae’r dysgu ac addysgu â phwrpas, yn heriol ac yn llawn hwyl gan sicrhau bod safonau yn codi ac yn cael eu cynnal. Mae gan y ffederasiwn ymrwymiad i ddarparu addysgu ysbrydoledig sy’n datblygu dysgwyr hyderus ac annibynnol sy’n rhan annatod o’u cymunedau. Mae disgyblion yn cymryd perchnogaeth o’u dysgu ac yn falch o’u cyflawniadau, sy’n eu paratoi at fywyd y Gymru fodern.’

Annwyl Rhieni a Gwarchodwyr,

Mae’n rhoi pleser mawr i fi gyflwyno i chi, drwy gyfrwng y wefan yma, peth gwybodaeth am ein ffederasiwn o dair ysgol.  

Y plant sydd wrth wraidd ac yn sail i bob penderfyniad rydym yn ei wneud. Mae hyn er mwyn sicrhau bod ein disgyblion yn hapus, hyderus ac yn unigolion llwyddiannus. Ein nod yw sicrhau cwricwlwm ysgogol fel bod ein disgyblion yn ennyn brwdfrydedd am ddysgu gan ddatblygu dyheadau uchel am lwyddiant eu dyfodol.

 Rwy’n ystyried fy hun yn hynod o ffodus o gael arwain tîm ymroddgar o staff sy’n gweithio’n galed er mwyn codi a chynnal safonau uchel. Ein blaenoriaeth yw sicrhau llwyddiant eich plentyn drwy gyd-weithio yn agos gyda chi fel rhieni, y gymuned leol ac ysgolion eraill cyfagos. Rydym o’r farn bod addysg eich plentyn yn bartneriaeth rhwng yr ysgol a’r cartref, ac o ganlyniad yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth ar bob achlysur.

Does dim amheuaeth gennym, fel staff, y bydd eich plentyn yn ffynnu o dan ein gofal a chefnogaeth. Mae safon yr addysg a’r profiadau y mae eich plentyn yn eu derbyn ar hyd eu gyrfa ysgol, yn sylfaen ac yn eu paratoi at fyd tu hwnt i’w amser yn yr ysgol.

Cofion Gorau

Gethin Richards

Pennaeth

 

Cliciwch ar y lluniau isod am fwy o wybodaeth ynglŷn a:
Screenshot 2020 10 30 At 111958
 

Screenshot 2020 10 30 At 112020

Cliciwch ar y lluniau isod i gael mynediad i wefannau cymdeithasol yr ysgolion unigol:

Screenshot 2020 03 05 At 122916 Trydar Ysgol Cwrt Henri

 

Facebook (1) Facebook Ysgol Ffairfach

 

Screenshot 2020 03 05 At 122643 Trydar Ysgol Talyllychau